OIKEUDET © JA VARAUKSET


Oikeudet

BladeBox sallii asiakirjojen julkaisemisen ainoastaan epävirallisia, ei-kaupallisia tarkoituksia varten, edellyttäen että tekijänoikeusmerkintä (copyright) näkyy kaikissa asiakirjoissa ja niiden osissa. Kaikki oikeudet kuuluvat niiden haltijoille. Näiden asiakirjojen moninkertaistaminen, mukaan lukien mutta kuitenkaan niihin rajoittumatta, kopioiminen, julkaiseminen ja levittäminen, kokonaisuudessaan tai osittain henkilökohtaisen tai yrityksen voiton saamiseksi on kiellettyä ilman lupaa. Prochef Scandinavian verkkosivuston avaamista ja käyttöä pidetään sellaisenaan näiden ehtojen hyväksymisenä.

Varaukset

Nämä asiakirjat on laadittu ja tarjotaan käytettäväksi ilman minkäänlaisia takuita, eivätkä ne myöskään sisällä vastuusitoumusta tuotteiden myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta erityistarkoituksiin. Prochef Scandinaviaa ei voida missään olosuhteissa pitää vastuussa vahingoista, eivät rajoitu tiettyihin, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai muista vahingoista, jotka aiheuttavat oikeuksien, tietojen tai voiton menetyksen, johtui se sitten sopimuksesta tai huolimattomuudesta tai muusta loukkaavasta teosta, joka voi syntyä näiden sivujen käytöstä tai esityksestä.

Lainkäyttövalta

Tätä verkkosivustoa hallinnoi ja hoitaa BladeBox ja sen toimistot Ruotsissa. Nämä ehdot on päivitetty 10.11.2017

Kirjaudu sisään